Herman de Zonnestroomverdeler verdeelt de stroom van een collectief zonnepanelenveld fysiek, áchter de meter over de aangesloten woningen in het wooncomplex. Daarbij heeft u slechts één (of afhankelijk van de grootte van het systeem, enkele) omvormer(s) nodig. Het salderen van de stroom gebeurt via de aansluiting van de huurder. Ook de centrale voorzieningen kunnen worden aangesloten. Onderstaande illustratie geeft dit schematisch weer.

systeem-met-herman_1

 

Het hoogste rendement

Een systeem met Herman is zowel voor u als uw huurders voordelig. Doordat de zonnestroom via de individuele meters wordt gesaldeerd ontvangen uw huurders de hoogste vergoeding per kWh. Hierdoor hebben zij het voordeel van lagere woonlasten. Tegelijkertijd kunt u hen een prijs per kWh in rekening brengen die een hoog rendement op uw investering garandeert.

Online gemak

Met de gebruiksvriendelijke softwareapplicatie Mijn Herman heeft u de verdeling van de zonnestroom in eigen hand. U kunt de verdeling eenvoudig online instellen en aanpassen. Het is ook mogelijk om per complex een beheerder aan te stellen terwijl u het totaaloverzicht over alle systemen heeft. Uw huurders kunnen (indien gewenst) ook inloggen in Mijn Herman. Zij kunnen zien hoeveel stroom ze geleverd krijgen.

Kwalitatieve voordelen

1. U loopt geen debiteurenrisico
Dankzij de online aansturing kunt u een aansluiting op elk willekeurig moment aan– of afsluiten. Leegstand en wanbetaling vormen zo geen risico meer. U verdeelt de stroom in zo’n geval eenvoudig naar een andere aansluiting of de centrale voorzieningen.

2. Beheer al uw systemen met 1 account
Via Mijn Herman heeft u het beheer in eigen hand. Daarbij is het mogelijk om per systeem een beheerder aan te wijzen. Deze kan inloggen op een eigen niveau. Als eigenaar van alle systemen heeft u aan 1 account genoeg om het totale overzicht en controle te houden.

3. Zekerheid, nu en in de toekomst
De hardware en software van Herman zijn voorbereid op de koppeling van vraag en aanbod op lokaal niveau. Herman functioneert straks als de spil van uw geïntegreerde smart grid. Hiermee wordt het risico van het invoeren van gelijktijdigheid geminimaliseerd.

4. Ontwerp het systeem naar een energielabelsprong
Bij het verduurzamen van uw woningen vormen zonnepanelen vaak het sluitstuk. Soms heeft u net 2,5 paneel per woning nodig om die labelsprong te maken. Met andere systemen is het onmogelijk om op halve panelen te ontwerpen. Met Herman kan dit wel.

5. Benut uw daken volledig
Bij een CVZ-systeem is het vaak onmogelijk om het hele dak te benutten. De aansluitwaarde van de CVZ-meter laat een gelimiteerd aantal zonnepanelen toe. Zonde, want meestal passen er meer panelen op het dak dan dat de meter aankan. Bij een systeem met Herman de Zonnestroomverdeler vervalt deze beperking.

QuickScan

Bent u benieuwd wat een zonnesysteem met Herman voor u kan betekenen? Vraag dan vandaag nog een QuickScan aan. Deze geeft u inzicht in de omvang van het mogelijke systeem, de kosten én de opbrengsten. Voor vragen over het systeem kunt u ook altijd bellen met 020-618 37 94.

Herman voor VvE’s

Wij bieden Herman de Zonnestroom verdeler niet aan voor VvE’s.