Ook huurders in Groningen kunnen binnenkort kennis maken met de voordelen van zonnestroom via Herman de Zonnestroomverdeler. Op initiatief en met hulp van energiecoöperatie Grunneger Power wisten we de huurders van de complexen De Boog te enthousiasmeren voor zonnestroom. Voor Nijestee reden om groen licht te geven voor het installeren van 3 zonnesystemen op de complexen De Boog. In totaal gaat het om 225 zonnepanelen waarmee de bewoners elk zo’n  850 kWh kunnen afnemen. Vanaf komend voorjaar genieten ook deze huurders dubbel van de zon.