De Amsterdamsche Cooperatieve Woningvereeniging Samenwerking legt in het tweede deel van 2016 maar liefst 960 zonnepanelen op drie wooncomplexen.

Samenwerking geeft hiermee een vervolg aan een pilot die het in 2015 samen met LENS uitvoerde. Destijds ging het om ‘slechts’ 34 zonnepanelen. De ervaringen waren dermate positief dat besloten werd tot grootschalige uitrol van zonnepanelen over enkele van de grote monumentale daken die de coöperatie rijk is. De gemeente Amsterdam kende de benodigde vergunningen toe om dit project op monumentale panden gerealiseerd te krijgen.

Het project wordt uitgevoerd in drie fasen, waarvan de eerste eind juli gereed moet zijn. In totaal worden 320 woningen aangesloten op een zonnesysteem. De huurders zijn vervolgens vrij om te kiezen of ze ook daadwerkelijk gebruik willen maken van de zonnestroom van eigen dak. Samenwerking maakt gebruik van Herman de Zonnestroomverdeler, waardoor de zonnestroom kan worden toegedeeld aan de huurders die meedoen.

Samenwerking biedt de stroom aan tegen een aantrekkelijk tarief om huurders te motiveren mee te doen.t. Met succes, zo blijkt. Bijna 70% van de bewoners te kennen gegeven gebruik te willen maken van het gedane aanbod. LENS was ook verantwoordelijk voor de bewonerscommunicatie.

  • Opdrachtgever:  Amsterdamsche Cooperatieve Woningvereeniging Samenwerking
  • Locatie: Amsterdam-Zuid
  • Oplevering: Eind 2016
  • Aantal zonnepanelen: 960
  • Aantal aansluitingen: 347
  • Productie per jaar: 249.600 kWh

cam94140

Het tweede complex dat in oktober 2016 is opgeleverd. Hierna volgt nog één complex, de grootste van de drie.