LENS realiseert hoogwaardige turn key zonnesystemen voor alle soorten bouw (gestapeld en grondgebonden / nieuwbouw, renovatie en bestaand). Of het nou gaat om een losstaand project of een hele serie complexen, onze projectmanagers zorgen ervoor dat de systemen volgens afspraak en planning en binnen het budget worden opgeleverd.

Wij zijn projectbegeleiders en beschikken over een eigen poule met onderaannemers die door de loop der jaren hebben bewezen aan onze kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Wij werken, indien gewenst, ook samen met uw eigen co-makers / preferred suppliers.

In de realisatie van onze projecten hebben we veel oog voor huurderscommunicatie. In de werving- en in de installatiefase begeleiden of ontzorgen we u graag. Wij bepalen samen met u het communicatiedoel binnen een project. Vervolgens ontwikkelen we hier een afgemeten communicatie-aanpak bij. Daarbij kunt u gebruik maken van onze beschikbare templates (digitaal & print) die wij de afgelopen jaren in diverse projecten hebben fijn geslepen.

Onze communicatieadviseurs, belteam en locatieteam staan u ten dienste om ervoor te zorgen dat uw huurders net zo enthousiast worden over het project als u!