Zonnepanelen voor bewoners van Veluwonen

Bewoners Veluwonen

Direct iemand spreken?

Op werkdagen zitten we tussen 09:00-17:00 voor u klaar.

Bewoners Veluwonen

Liever e-mailen?

Geen probleem! Binnen 24 uur ontvangt u een antwoord van ons.

Veelgestelde vragen

Mogelijk heeft u twee of drie brieven ontvangen van Lens. In de eerdere brieven was de akkoordverklaring of het bedrag dat u per maand moet betalen voor de panelen niet juist.  Allereerst bieden we onze excuses aan voor deze verwarring.

In de laatste brief die u heeft ontvangen, staan de juiste kosten en bijbehorende voorwaarden. We willen u vragen om deze laatste versie van de akkoordverklaring te ondertekenen en naar ons toe te sturen. 

We vragen u om de nieuwe akkoordverklaring te tekenen en naar ons op te sturen. Dit is belangrijk, omdat u dan voor de juiste voorwaarden tekent. In de eerdere akkoordverklaring die u heeft getekend staan wat punten die niet kloppen.

Zo weet u zeker dat u het juiste bedrag betaalt voor de panelen en niet voor verrassingen komt te staan.

In de nieuwe akkoordverklaring zijn drie punten aangepast, die in de eerdere akkoordverklaring niet (goed) waren meegenomen.

  1. De looptijd van het contract
    In de eerdere versie van de akkoordverklaring stond geen looptijd van het contract vermeldt. Dit is nadelig voor u, want dat betekent dat u zolang u in de woning woont, zou moeten betalen voor de zonnepanelen. In de nieuwe versie is dit aangepast. De maximale looptijd van het contract is 20 jaar. Dit betekent dat u na 20 jaar niet meer hoeft te betalen voor de zonnepanelen.
  2. Eindafrekening
    In de eerdere versie van de akkoordverklaring stond dat de maandelijkse bijdrage als voorschot wordt betaalt, en dat u aan het einde van het jaar een eindafrekening krijgt. In dat geval zou u aan het einde van het jaar mogelijk nog een bedrag bij moeten betalen. Dat is niet juist. In de nieuwe akkoordverklaring is dit aangepast in uw voordeel. U betaalt een vast bedrag per maand voor de panelen, u krijgt hier geen eindafrekening van. Zo weet u precies waar u aan toe bent.
  3. Jaarlijkse indexering
    In de eerdere versie van de akkoordverklaring was de jaarlijkse prijsindexering niet meegenomen. Dit is in de nieuwe versie aangepast. Het is gebruikelijk dat prijzen worden aangepast op basis van een prijsindex. De indexering is gelijk aan de jaarlijkse indexering die gebruikt wordt voor de huurverhoging. In 2023 zal er geen prijsverhoging zijn voor de zonnepanelen, dit zal voor het eerst in 2024 gebeuren. 

Hoeveel energie de zonnepanelen bij u thuis opwekken, is afhankelijk van verschillende factoren. Het type panelen, de ligging van uw dak, schaduw en eventuele andere obstakels kunnen bijvoorbeeld effect hebben op de uiteindelijke opwek. 

In de laatste versie van de brief die u heeft ontvangen van ons, leest u wat de verwachte opwek is op uw adres. 

Ja, het is belangrijk dat u de nieuwe akkoordverklaring ook tekent als de zonnepanelen al zijn geplaatst. De eerder akkoordverklaring die u heeft ondertekend was namelijk niet juist. Door de nieuwe verklaring te ondertekenen, weet u zeker dat u het juiste bedrag betaalt voor de panelen en niet voor verrassingen komt te staan.

We vragen u om de nieuwe akkoordverklaring te tekenen en naar ons op te sturen. Dit is belangrijk, omdat u dan voor de juiste voorwaarden tekent. Zo weet u zeker dat u het juiste bedrag betaalt voor de panelen en niet voor verrassingen komt te staan. Heeft u toch twijfels hierover? Neem dan contact op met Veluwonen via (0313)  65 90 23