Terug naar alle artikelen

Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE): een kans voor woningverhuurders

Dak vol zonnepanelen

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking geldt vanaf 1 april 2021 en is ter vervanging van de Regeling Verlaagd Tarief, ofwel de postcoderoosregeling voor energiecoöperaties. De SCE biedt dankzij de nieuwe structuur de mogelijkheid voor woningcorporaties om met minimale inspanning een versnelling te maken in verduurzaming middels zonnepanelen. Lens heeft in het kader van deze nieuwe subsidie de energiecoöperatie ‘Zonnebuur’ opgericht. 

De subsidieregeling in hoofdlijnen

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking richt zich op energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren die in coöperatief verband hernieuwbare elektriciteit willen opwekken. Lidmaatschap van de energiecoöperatie is voorbehouden aan kleinverbruikers die in een zogeheten postcoderoos rondom een productie-installatie wonen. De subsidie zelf is een exploitatiesubsidie, en komt enigszins overeen met de SDE+-subsidie. Het betreft een bedrag per opgewekte en op het net ingevoerde kWh aan elektriciteit. De subsidie moet door een energie coöperatie worden aangevraagd en wordt ook uitgekeerd aan de coöperatie, waarna de coöperatie het aan de leden uitbetaalt. De subsidie wordt gegarandeerd uitgekeerd voor een periode van 15 jaar aan de energiecoöperatie.

Voordelen woningverhuurders

•  Verduurzaming zonder investering
•  Maximale benutting daken
•  Verbetering energielabels
•  Geen toestemming huurders nodig
•  Beperkt aantal deelnemers nodig
•  Geen administratie en servicekosten
•  15 jaar gegarandeerd huurdersvoordeel

Voordelen deelnemer

•  Geen investering
•  Geen servicekosten
•  15 jaar gegarandeerde inkomsten

Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE): een kans voor woningverhuurders

Energiecoöperatie ‘Zonnebuur’

Lens Energie heeft voor deze nieuwe subsidie de energiecoöperatie ‘Zonnebuur’ opgericht. Onze energie-coöperatie kan de subsidieregeling aanvragen voor uw complexen. Daarmee heeft u de mogelijkheid om –binnen uw huidige budget-  meer PV projecten te realiseren en meer huurders financieel voordeel te bieden.

Volledige ontzorging

Als full-service zonpartner kunt u rekenen op volledige ontzorging door Lens. We starten met een Quickscan voor de door u geselecteerde daken. Als de Quickscan uitwijst dat het een interessant project is, zal Lens de haalbaarheidsstudie en het financieringsplan opstellen. Deze, én een samenwerkingsovereenkomst zijn nodig voor het indienen van de subsidieaanvraag. Vervolgens vraagt Zonnebuur de SCE subsidie aan bij de RVO. Na toekenning gaat Lens de leden werven onder uw huurders. Zonnebuur is statutair zo opgericht dat de subsidieopbrengst optimaal verdeeld kan worden tussen dakhuur voor de woningcorporatie en woonlastenverlichting voor de deelnemende huurders. Voorop staan de beleidsdoelen van de betreffende woningcorporatie.

Met veel ervaring in huurderscommunicatie en een gemiddelde bewonerstevredenheid van 8.5, nemen wij ook de deelnemerswerving voor u uit handen. Na realisatie zal Zonnebuur het PV-systeem voor 15 jaar exploiteren.