Terug naar alle artikelen

De voordelen van zakelijke zonnepanelen

Dat zonnepanelen goed zijn voor het milieu, is bij de meeste mensen wel bekend. Hierdoor wordt de CO2 –uitstoot immers flink teruggebracht. Voor ondernemers zitten er echter nog een hoop andere voordelen aan het zakelijk aanschaffen van zonnepanelen. Zo zijn er bijvoorbeeld door de overheid verschillende subsidies en regelingen in het leven geroepen waardoor de keuze voor zakelijke zonnepanelen financieel extra aantrekkelijk wordt gemaakt. Ook helpt de keuze van zakelijke zonnepanelen bij het voldoen aan bepaalde regelgeving rondom verduurzaming. Wij zetten alle voordelen voor je op een rijtje!

Financiële voordelen


Lagere energierekening

Wanneer u kiest voor zakelijke zonnepanelen, zal uw energierekening flink dalen. De zonnepanelen wekken duurzame, groene stroom op, die u niet meer van de energieleverancier af hoeft te nemen. Dit ziet u dus direct terug op uw rekening. Zeker bij een groot dak waar een flink aantal panelen op geïnstalleerd kan worden, kan dit voordeel flink oplopen. Is uw dak niet geschikt voor zonnepanelen, bijvoorbeeld door het formaat of de ligging? Bij Lens denken we graag met u mee over de mogelijkheden. Een andere aantrekkelijke optie kan bijvoorbeeld de installatie van een carport zijn.

Subsidies

Er zijn door de overheid verschillende subsidies in het leven geroepen om de keuze voor zakelijke zonnepanelen een stuk aantrekkelijker te maken. Voor grote zakelijke projecten bestaat de SDE++ subsidie. De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat producenten subsidie ontvangen voor de duurzame energie die zij opwekken en de CO2-reductie die wordt gerealiseerd. Omdat de kostprijs van duurzame energie momenteel hoger is dan die voor energie uit fossiele brandstoffen, is de productie van duurzame energie niet rendabel. SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De subsidie wordt toegekend over een periode van 15 jaar.

Fiscaal voordeel

De SDE++ subsidie is geschikt voor grotere projecten. Naast de SDE++ subsidie, zijn er ook nog verschillende fiscale regelingen beschikbaar die de keuze voor zakelijke zonnepanelen een stuk aantrekkelijker maken:

  • MIA (milieu-investeringsaftrek): de MIA-regeling kan gebruikt worden door alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. De regeling kan worden aangevraagd voor alle energiebesparende investeringen die voorkomen op de milieulijst.
  • EIA (energie-investeringsaftrek):
    Onder bepaalde voorwaarden mogen bezitters van zakelijke zonnepanelen een groot percentage van de gemaakte investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.
  • KIA (kleinschaligheidsaftrek)
    Bij een investering in bedrijfsmiddelen, kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, oftewel KIA. Hier vallen zakelijke zonnepanelen ook onder. U kunt tot maximaal 28% van uw investering in zakelijke zonnepanelen extra aftrekken van uw winst.
  • VAMIL (willekeurige afschrijving milieu-investering)
    Met deze regeling kan ook een groot percentage van de investering voor zakelijke zonnepanelen afgeschreven worden. Hier geldt ook de voorwaarde dat de panelen op de milieulijst staan, en de investering moet minimaal €2.500 zijn.

Afschrijving

De kosten voor zonnepanelen mogen over een periode van 20 jaar afgeschreven worden. U kunt dus 20 jaar lang de kosten opvoeren. Hierdoor valt uw winst lager uit, en betaald u dus minder belasting.

Voldoen aan regelgeving


De Nederlandse overheid wil 49% minder CO2 uitstoot in 2030. In 2050 moet dit zelfs 95% minder uitstoot zijn ten opzichte van 1995. Er zijn verschillende plannen om dit te realiseren. Bedrijven spelen hier een grote rol in. Zo wordt het vanaf 2025 verplicht om op daken van nieuwe gebouwen zonnepanelen te leggen. De verplichting moet gaan gelden voor alle nieuwe gebouwen, behalve woonhuizen, met een dak waarvan het oppervlak groter is dan 250 vierkante meter. Daar vallen dus bijvoorbeeld fabrieken, winkels en andere bedrijven onder.

Milieu


Zonnepanelen zijn goed voor het milieu. Bij het opwekken van zonnestroom komen namelijk geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen vrij. Als u als ondernemer kiest voor zakelijke zonnepanelen, helpt u dus direct mee met het terugdringen van de uitstoot van CO2. 

Wilt u stappen maken met het verduurzamen van uw bedrijf? Lens kan u helpen bij de subsidieaanvraag, ontwikkeling en financiering van de zonnepanelen. Goed voor uw portemonnee, én het milieu!