Welkom op de projectpagina Smart Energy voor huurders van Lens

Dit is een programma dat mede gefinancierd wordt door het REACT EU.

Welkom op de projectpagina Smart Energy voor huurders van Lens

Wat is het en wat gaan we doen?


Lens werkt, ontwikkelt en realiseert verschillende soorten installaties. Zowel bij kleinverbruikers als bij grootverbruikers. Op de website zijn daar meerdere voorbeelden van te vinden.

Voor zonnepanelen voor woningen en centrale voorzieningen zal de (voorgenomen) afschaffing van de salderingsregeling financiële gevolgen hebben. Batterijen zijn dan (een deel van) de oplossing. Op dit moment is het voor grootverbruikers in sommige gevallen al noodzaak vanwege de netcongestie problemen.

Er zijn verschillende verdienmodellen voor batterijen bij grootzakelijke verbruikers. Zo kan je met een batterij inspelen op dynamische energietarieven, onbalanskosten wegnemen en piekverbruik opvangen. Wanneer je de batterij even niet gebruikt kan je deze inzetten voor balanceerdiensten, zoals frequentiehandhaving, om er maar een paar te noemen. Verschillende verdienmodellen kunnen gecombineerd worden, ook is de businesscase in de zomer anders dan in de winter. Wanneer je het goed doet zijn deze batterijen nu al rendabel in te zetten.

Maar, batterijprojecten moeten geëngineerd worden . Als je weet waarvoor de batterij er moet komen, wil je uitrekenen hoe groot die moet zijn. Anders heb je er óf niets aan, danwel doe je een te grote investering.  Voor deze rekensom is energiedata noodzakelijk. Grootverbruikers hebben deze data beschikbaar, kleinverbruikers niet zomaar. Daarom is het ontwikkelen van datadiensten een groot onderdeel van het project.

Naarmate je meer batterijen tegelijk inzet, verbetert de businesscase. Daarom wil Lens een pool van batterijen en (aanstuurbare-) zonnestroomsystemen samenbrengen in een virtual power plant. Daarmee kan je met een vloot aan installaties handelen op de energiemarkten. Nu bestaan er voor grote installaties hard- en softwaretechnieken die te duur zijn om in te zetten op kleinverbruiksinstallaties. Onderdeel van het project is dan ook het ontwikkelen van de Lens logger. Een uitdaging is om deze als gateway te kunnen gaan inzetten.

Wanneer is het project geslaagd?


Als we aangetoond hebben dat we zowel een batterij achter een grootverbruiksaansluiting als een batterij op een kleinverbruiksaansluiting kunnen aansturen op basis van signalen van verschillende energiemarkten. Daarmee willen we het verdienmodel van batterijen bij huurders kunnen verbeteren.

Direct betrokken in het project zijn:

  • René van Genugten, adviseur Duurzaamheid en Woonbeleid
  • Generic Media, Software, database en platformtechnieken.
  • ECO-on, batterij specialisten

Ons REACT EU project loopt vanaf 16 februari 2021 tot 31 december 2023. De projectbijdrage uit het REACT programma is een deel van de kosten die we maken met een maximum van €997.223.