Subsidie zonnepanelen (SDE)

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Om de ontwikkeling van duurzame energie te bevorderen heeft de RVO de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) in het leven geroepen.

SDE++
De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast
duurzame energieproductie ook CO2-reductie. SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dit wil zeggen dat producenten subsidie ontvangen voor de duurzame energie die zij opwekken en de CO2-reductie die word gerealiseerd. Omdat de kostprijs van duurzame energie momenteel hoger is dan die voor energie uit fossiele brandstoffen, is de productie van duurzame energie niet rendabel. SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs
van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie: de onrendabele top. De subsidie wordt toegekend over een periode van 15 jaar.

Gefaseerde openstelling
De openstellingsronde van de SDE++ kent 4 fases. Tijdens de eerste fase kunt u alleen subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag / ton CO2. Dit maximale subsidiebedrag word stapsgewijs verhoogd in de volgende drie fases. Hoe lager het benodigde subsidiebedrag, des te hoger de kans dat uw aanvraag word goedgekeurd. Op deze manier worden marktpartijen geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

Uitbesteden?
Het aanvragen van SDE++ subsidie is niet bepaald eenvoudig en daarom besteden veel van onze klanten het proces ook aan ons uit. LENS regelt
kosteloos de volledige subsidieaanvraag voor het zonnestroomsysteem dat wij voor u bouwen. Zo heeft u er geen werk aan en bent u ervan verzekerd
dat alles goed wordt geregeld. Wilt u meedoen aan de volgende SDE++ ronde (Q4 2021) dan kunt u rekening houden met deze voorwaarden:

  • U bent de eigenaar van het dak of heeft een toestemmingsverklaring van de eigenaar
  • U heeft een zakelijke elektriciteitsaansluiting van meer dan 3x80A (Ampère)
  • De installatie die u wilt realiseren is groter dan 15 kWp

Heeft u al een SDE+ beschikking?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte voor een zonnestroom-installatie of voor het verhuren van uw dak.

Lens; uw zonpartner voor duurzame impact

De zonnespecialist

Sinds 2012 expert in alle zon-op-dak projecten. We denken graag met u mee.

Bewoners centraal

Effectieve huurderswerving- en communicatie garanderen een hoge participatiegraad.

Maatwerk oplossingen

Grondige analyse vooraf, inclusief draagconstructie, verzekerbaarheid en netcapaciteit.

Kwaliteit & efficiëntie

Eigen engineers en lokale samenwerking waarborgen oplevering binnen strikte planning.