Lens 10 jaar - Augustus '22

Jubileum augustus '22

Lens jubileumcadeau beschermt het regenwoud van Costa Rica

Lens gaat voor haar relaties, per getekende opdracht voor een zonnesysteem, in het jubileumjaar (augustus ’22 t/m juli ’23) een stukje jungle in Costa Rica adopteren, wat door de Nederlandse stichting Adopteer Regenwoud aangekocht en beschermd wordt. Onze relaties ontvangen hiervoor een certificaat van: 
https://www.adopteerregenwoud.nl/adopteer-regenwoud/.

Met dank aan onze klanten adopteren wij een regenwoud

We kijken naar de totale opwek van het geïnstalleerde zonnesysteem. Hoe groter de opwek en CO2-besparing, des te meer vierkante meter oerwoud in Costa Rica we adopteren en dus beschermen. Dit duurzame cadeau komt in de vorm van een certificaat naar de klant, met de naam van de relatie en het logo van Lens. Het certificaat geeft onze relaties de mogelijkheid een leven lang gratis het beschermde regenwoud te kunnen bezoeken, én de mogelijkheid om te laten zien dat ze meehelpen aan de bescherming van de natuur.