Privacy & Cookiebeleid

Lens heeft om haar werk te kunnen doen persoonlijke gegevens van haar klanten nodig. Zo ook van potentiële klanten en bezoekers van haar websites. Deze gegevens willen we zo goed mogelijk beschermen. Wij zorgen er dan ook voor dat persoonlijke informatie die u ons toevertrouwd ook vertrouwelijk wordt behandeld. Gegevens verwerken we alleen in overeenstemming met de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) die op 25 mei 2018 in werking trad.

 

Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door LENS BV.

 

Wanneer leggen wij uw gegevens vast?

Wanneer u telefonisch, via onze website of andere kanalen contact heeft met ons.

 

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

➢ Naam, adres, postcode en woonplaats

➢ Contactgegevens zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres

➢ Geslacht (alleen wanneer u ons dat geeft)

 

Wat is hier het doel van?

Uw gegevens verwerken we om de overeenkomsten van de door ons aangeboden diensten te kunnen uitvoeren, en, om daaruit voortvloeiende relaties te kunnen bedienen.

 

Als u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt alleen bewaard zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarnaast worden de gegevens die u ons geeft opgenomen in ons Cliënt Management Systeem om ons klantcontact te kunnen onderhouden en verbeteren.

 

Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dat nodig is voor onze dienstverlening. Bijvoorbeeld delen we uw adres met onze monteur om een Zonnesysteem te kunnen installeren.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Wij houden algemene bezoekgegevens bij van de website. Met name het IP-adres van uw computer, uw gebruikersnaam, het tijdstip waarop u gegevens opvraagt. Deze worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. We optimaliseren daar de werking van de website mee. Wij anonimiseren deze gegevens zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Search Engine Optimization-werkzaamheden zijn. Deze informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers die zich over de gehele wereld kunnen bevinden. Lees daarom het privacybeleid van Google voor meer informatie en specifiek het privacybeleid van Google Analytics.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Als u Google Analytics helemaal wilt blokkeren dan kunt u daarvoor een plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in statistieken van de websites die Google Analytics gebruiken.

 

Sociale Media

Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookieop uw apparaat als u op de link klikt. Daar hebben wij geen invloed op.

Leest u de privacyverklaring van LinkedIn en Twitter (die regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van onze elektronische diensten maken wij alleen gebruik van noodzakelijke “cookies”. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onzewebsite wordt meegestuurd en dat in uw apparatuur (zoals pc, smartphone tablet) wordt opgeslagen, of, dat in de sessiegeschiedenis van uw browser staat. Het belangrijkste doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak. Cookies onthouden uw instellingen en voorkeuren en zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven.

 

Wij plaatsen alleen noodzakelijke cookies.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Mijn Herman Monitoring

Wij bieden een deel van onze dienstverlening aan via het Mijn Herman monitoring platform.

 

Bewaren

Wij gebruiken uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die we in deze verklaring noemen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

Beveiliging

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We treffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens krijgt of deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor zorgen dat de persoonsgegevens verloren gaan.

Als we in overleg (bijvoorbeeld met uw verhuurder) zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we deze onder meer om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met uw persoonsgegevens om te gaan.

 

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt er een meldplicht voor datalekken. Onder een datalek wordt kort gezegd een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan. Aangezien wij uwpersoonsgegevens verwerken, hebben wij een protocol opgesteld hoe wij omgaan met mogelijke datalekken. We maken dan de afweging of een datalek gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan de betrokken van wie de gegevens zijn gelekt.

 

Uw rechten

Als u een relatie met ons heeft, heeft u ook de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te laten verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Als u info@lens-energie.nl uw wens mailt zullen we dat voor u verzorgen.

Wij zullen u ook niet onnodig benaderen, maar alleen voor bijvoorbeeld onderhoud aan uw zonnesysteem. U heeft echter ook het recht om helemaal nooit door ons benaderd te worden. U kunt ons daarvan schriftelijk op de hoogte brengen door dat te mailen naar info@lens-energie.nl.

 

Vindt er gegevensoverdracht plaats met derden buiten de EU/EER?

Dit is niet het geval.

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Vragen

Heeft u na het lezen van deze privacy- en cookie verklaring nog vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op via het contactformulier of via info@lens-energie.nl.

Cookies voor lens-energie.nl

Cookies voor zonnebuur.nl