Terug naar alle artikelen

Houd zicht en grip op uw bestaande PV-portfolio

Doornemen energieverbruik

U bent al jaren goed bezig met het plaatsen van zonnesystemen op uw woningbestand. Maar in hoeverre heeft u zicht en grip op uw bestaande PV-portfolio? Monitoring van uw zonnesystemen is wellicht de ideale oplossing als u op één van de onderstaande vragen ‘nee’ of ‘weet niet’ antwoordt.

Houd zicht en grip op uw bestaande PV-portfolio

Heeft u overzicht van de prestatie en status van al uw systemen?

Houd zicht en grip op uw bestaande PV-portfolio

Is er geïnstalleerd door dezelfde partij en gebruik gemaakt van één type omvormer?

Houd zicht en grip op uw bestaande PV-portfolio

De bewoner is (betaalde) zonnestroom beloofd, maar wordt dit ook geleverd en kunt u dit aantonen?

Houd zicht en grip op uw bestaande PV-portfolio

Wordt er optimaal geïnvesteerd in CO2-beloften en een meerjarig beleid?

Lens integreert uw zonnesystemen in het centrale monitoringsplatform, tegen aantrekkelijke tarieven. Wij kunnen u ontzorgen door middel van onderstaande oplossingen:

Houd zicht en grip op uw bestaande PV-portfolio

Online omvormers direct koppelen met het platform (Enphase, SolarEdge, Solis).

Houd zicht en grip op uw bestaande PV-portfolio

Onze logger plaatsen. Deze meet de prestaties van elk type zonnesysteem en communiceert onafhankelijk van het internet van de bewoner met het platform.

Houd zicht en grip op uw bestaande PV-portfolio

Uw systemen worden 24/7 slim gemonitord en vergeleken met referentiewaarden. Systeemuitval ziet u direct.

Houd zicht en grip op uw bestaande PV-portfolio

U ontvangt periodieke rapportages over de prestaties van uw PV-portfolio met referentiewaarden, uitval % en bespaarde CO2.

Houd zicht en grip op uw bestaande PV-portfolio

Al uw PV-installaties zijn inzichtelijk via één portaal voor u, en met een eigen inlog voor de bewoner. Privacy gegarandeerd conform AVG.

Houd zicht en grip op uw bestaande PV-portfolio

Uw organisatie is gereed voor geavanceerde energiemonitoring (slimme meter P1, warmtemeters etc.).

Wilt u meer weten? Wij vertellen u er graag meer over!

Stappenplan

 1. INTAKE
  We komen bij u langs voor een eerste beeld van uw PV-portfolio en het bespreken van uw vragen en behoeftes rondom monitoring.
 2. QUICKSCAN
  We checken de staat en prestaties van uw bestaande systemen op locatie via een representatieve steekproef. U ontvangt een advies voor de meest kosteneffectieve aanpak.
 3. OFFERTE
  Op basis van ons Quickscan advies en het door u gewenste vervolg ontvangt u een offerte met ons aanbod voor monitoring en eventuele additionele dienstverlening.
 4. UITVOERING
  Lens coördineert de planning en installatie van de monitoring. Minimale impact voor de bewoner is altijd ons uitgangspunt.
 5. MONITORING
  Na installatie kunt u direct via Mijn Herman de prestaties inzien. Indien gewenst ontvangt de bewoner ook een inlog. Lens kijkt vanaf dag 1 mee en overlegt met u in geval van een storing en het verhelpen ervan.
 6. PERIODIEKE RAPPORTAGE
  U ontvangt maand-, kwartaal- en jaarrapportages met de energetische-, financiële- en CO2-prestaties, uitval % en meer.