Terug naar alle artikelen

Circulariteit en duurzaamheid: hoe gaat Lens voor duurzame impact?  

Circulariteit

Steeds meer woningcorporaties houden bij het sluiten van nieuwe samenwerkingen rekening met de visie van een mogelijke partner op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. En dat vinden wij goed nieuws. Bij Lens geloven we namelijk: duurzaamheid duurt het langst. Samen gaan we altijd voor de meest duurzame impact, en dat is terug te zien in onze vier beloftes: een financieel, groen, sociaal en toekomstbestendig rendement. Wij geloven dat circulariteit en duurzaamheid verder gaat dan alleen zonnepanelen. We kijken ook naar de footprint van het hele systeem dat we op het dak leggen, maar ook naar onze eigen activiteiten. Om onze eigen footprint te verkleinen, én positieve impact te vergroten, werken we bij Lens volgens de principes van Rethink, Reduce en Reuse.

Rethink


Rethink is voor bedrijven het begin van circulair denken en doen. In deze fase worden de interne organisatie en processen, samenwerkingen, inkoop, etc. onder de loep genomen. Vervolgens worden deze facetten van bedrijfsvoering heroverwogen om te inventariseren of er duurzamere keuzes gemaakt kunnen worden.

Ketenbeheer

Lens voert inkoopbeleid waarin we (naast prijs, leverbaarheid, certificering, kwaliteit, garanties) ook kijken naar integriteit in de keten. Dit sluit sommige merken uit, bv. omdat het deel uitmaakt van een niet duurzaam consortium, of vanwege overtredingen van de ILO-verdragen. Ook voor onze onderconstructie kiezen we vaak voor de meest duurzame optie. Waar mogelijk werken we met Sunbeam: het eerste klimaatneutrale montagesysteem in Nederland.

Hoogwaardige installaties

We stellen de hoogste eigen aan onze installateurs. Het leggen en aansluiten van een PV systeem blijft nog altijd mensenwerk. Daarom hebben we duidelijke eisen vastgelegd waar wij én onze onderaannemers aan moeten voldoen. Daarnaast hebben we onze eigen kwaliteitsmanager in dienst die na oplevering toetst of het systeem voldoet aan de veiligheidseisen. Zo leggen we altijd een veilig en duurzaam systeem dat zo lang mogelijk mee moet gaan.

Duurzame ballasttegels

We proberen altijd zoveel mogelijk om verankeringen en boringen te voorkomen. Dit scheelt natuurlijk kosten, maar verhoogd ook de circulaire mogelijkheden van zowel het gebouw als de PV- installatie. Dit betekent wel dat we PV-systemen moeten ballasten met tegels om het om zijn plek te houden. Hiervoor hebben we een samenwerking met een leverancier van biobased betontegels. Zij produceren duurzame tegels gemaakt van olifantsgras en betonpuingranulaat. Deze hebben een 3 keer zo kleine CO 2 footprint als de betonnen stoeptegels die standaard worden gebruikt en ze zijn bovendien niet duurder.

Modulaire eigen producten

Alle producten die we zelf ontwikkeld hebben, zoals onze eigen data logger, zijn modulair. Dit betekent dat kapotte onderdelen makkelijk één op één vervangen kunnen worden, waarbij je de rest van het product gewoon nog kunt blijven gebruik

Reduce


CO 2 werkgroep

Lens heeft als doel om zelf vanaf 2023 CO2 neutraal te opereren. Om dit te realiseren is er een CO2 werkgroep in het leven geroepen. Momenteel zijn we al onze directe CO2 uitstoot in kaart aan het brengen om te kijken hoe we dit omlaag kunnen krijgen. Vervolgens zal onze focus verbreed worden naar de indirecte uitstoot.

Reuse


Meermaals hebben we weggenomen panelen gedoneerd aan maatschappelijke initiatieven, bv. voor een biobased restaurant. Bovendien zijn er een aantal initiatieven waar we contact mee hebben die omvormers een twee leven bieden.