Terug naar alle artikelen

De transitie naar een duurzame wereld

SDE++ subsidie

Een van de grootste uitdagingen van dit moment, is het verder terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Duurzaamheid staat dan ook hoog op de overheidsagenda. Er zijn uitdagende doelen gesteld. Zo moet de CO2-uitstoot in 2030 met bijna de helft zijn afgenomen in vergelijking met 1990. Het ultieme streven is om halverwege deze eeuw, in het jaar 2050, 95% minder broeikasgassen uit te stoten. Om hieraan bij te dragen is de subsidie voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) in het leven geroepen.

Wat is de SDE++-subsidie?


Om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te kunnen behalen en het gebruik en ontwikkeling van duurzame energie te stimuleren, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de SDE++-subsidie beschikbaar gesteld. De subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-) profit-instellingen in o.a. de industrie, transport en landbouw. Het ene bedrijf is groter dan het andere en zo ook de daken van de bedrijven waar de zonnepanelen geplaatst worden. De SDE++-subsidie geldt alleen voor bedrijven met een zakelijke aansluiting groter dan 3×80 ampère en een zonnestroominstallatie van meer dan 15kWp of 15.000 Wattpiek. De SDE++-subsidie kent grote voordelen voor de ondernemer: geen energiebelasting, geen leveringstarief en geen ODE (opslag duurzame energie).

De voornaamste voorwaarden voor de SDE++-subsidie


  • Zakelijke aansluiting groter dan 3×80 ampère
  • De beoogde zonnestroominstallatie is groter dan 15 kWp (15.000 Wattpiek)
  • U bent eigenaar van het dak of hebt toestemming van de dakeigenaar
  • Gaat het om een Solar Carport, dan is een omgevingsvergunning nodig
  • Bij zonnesystemen groter dan 0,5 MWp of 500 kWp is een haalbaarheidsstudie verplicht

Welke andere subsidies zijn er voor zakelijke energieopwekking?


In Nederland zijn er vijf regelingen voor zakelijke investeringen omtrent het duurzaam opwekken van energie. Vier van de vijf regelingen betreft fiscale regelingen, het gaat hier dus om het aftrekken van investeringskosten om belastingvoordeel te verwerven. De SDE++-subsidie is een exploitatiesubsidie. Aangezien de kosten van duurzame energie momenteel hoger zijn dan die voor energie uit fossiele brandstoffen, is de productie van duurzame energie momenteel niet rendabel. Om dit te compenseren, ontvangen producenten van duurzame energiesubsidie voor de duurzame energie die zij opwekken en de CO2-reductie die wordt gerealiseerd. Met andere woorden: SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. 

De SDE++-subsidie is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) en stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie.

Wat is de looptijd van de SDE++-subsidie 2022?


De subsidie start in juni 2022 voor een periode van 15 jaar, u kunt dus 15 jaar een vergoeding per opgewekte kWh ontvangen. De subsidie ligt 6 miljard euro hoger ten opzichte van 2021. In dat jaar ging het om maximaal 7,22 eurocent per opgewekte kWh, om welk bedrag per opgewekte kWh het gaat, wordt later in 2022 door de overheid bekend gemaakt.

“Bij Lens zetten we ons al tien jaar in voor de verduurzaming van Nederland. Dat kunnen we doen dankzij onze klanten die Lens waarderen vanwege onze kennis en enthousiasme”.

Christiaan Brester | Directeur en oprichter Lens

Tijd voor aanvragen subsidie beperkt


Als u twijfelt over het installeren van zakelijke zonnepanelen, dan is het verstandig om niet te lang te wachten en u goed te laten informeren. De aanvraagrondes voor de SDE++-subsidie zijn maar beperkt open. Neem nu contact met ons op, zodat wij u vrijblijvend kunnen voorzien van gedegen advies en de subsidie op tijd aan kunnen vragen. Maar, wees op tijd! Hoe eerder u de subsidie aanvraagt, hoe groter de kans dat u de subsidie daadwerkelijk krijgt. Na het ontvangen van de subsidiebeschikking heeft u 1,5 tot 3 jaar de tijd om de zonnepanelen te laten installeren, afhankelijk van uw situatie. Indien de panelen niet binnen de gestelde tijd geïnstalleerd zijn, verloopt de beschikking.

Waar kunt u terecht met vragen over de SDE++-subsidie?


Bij Lens, dé full-service zonpartner. Wij ontzorgen u van a tot zon. Wij zijn niet alleen specialist op het gebied van de installatie van zonnepanelen op ieder type dak, wij bieden het totaalpakket aan. Van financiën tot begeleiding en van ontwikkelen tot monitoren en beheren. Sinds 2012 zetten wij ons optimaal in voor een financieel, groen, sociaal en toekomstbestendig rendement. Alle oplossingen onder een dak, of liever gezegd, óp het dak. Lens kan u ondersteunen bij de aanvraag van de SDE++-subsidie voor uw dak.

Gratis advies en subsidieaanvraag


Wij bij Lens geloven dat zonnepanelen de toekomst zijn. Een schonere en meer leefbare wereld voor mens en dier. Zonne-energie is niet alleen beter voor het milieu, het is een slimme investering met een groot rendement. De aanvraag van de SDE++-subsidie kan een flinke klus zijn, wij hebben ruime ervaring op dit gebied en ontzorgen u van A tot Zon.

Laat uw gegevens achter via onze website, dan nemen wij zo spoedig mogelijk vrijblijvend contact met u op.