Terug naar alle artikelen

Lens installeert eerste SCE project voor woningstichting Ons Doel

Lens installeert het eerste SCE zonnesysteem voor woningstichting Ons Doel. De deelnemende huurders zullen gegarandeerd 15 jaar lang financieel profiteren van de opgewekte zonnestroom, dankzij de SCE regeling.

Project: Ons Doel


Vorig jaar heeft Lens voor Ons Doel de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking aangevraagd voor 8 wooncomplexen. Met deze subsidie kunnen woningcorporaties zonder financiële investering investeren in verduurzaming. Na toekenning van de subsidie heeftLens de huurders benaderd met een mooi aanbod met als resultaat dat ruim 58% van de huurders deelneemt en kan profiteren van de opbrengsten. De verwachte teruglevering van het eerste jaar is 52.000 kWh.

Lens installeert eerste SCE project voor woningstichting Ons Doel

Toekomst


Dit is de eerste installatie van de circa 50 Lens projecten waarvoor de SCE regeling is toegekend in 2021. Lens heeft hiervoor de eigen energiecoöperatie Zonnebuur opgericht zodat woningcorporaties zoals Ons Doel met minimale inspanning kunnen versnellen met hun verduurzamingsuitdaging. Ook in de SCE ronde van dit jaar heeft Lens voor haar relaties subsidie aangevraagd.

SCE Zonnesysteem

Complete ontzorging


Lens begeleidt de zonnestroom projecten van A tot Zon. Van quickscan, haalbaarheidsstudie en financieringsplan tot het indienen van de subsidieaanvragen. Zonnebuur is statutair zo ingericht dat de subsidie-opbrengst volledig ten goede van de huurders kan komen, of optimaal verdeeld kan worden tussen dakhuur voor de woningcorporatie en woonlastenverlichting voor de huurders. Ook verzorgt Lens de werving en huurderscommunicatie. Na realisatie zal Zonnebuur het PV-systeem minimaal 15 jaar exploiteren. De woningcorporatie heeft dus geen omkijken naar beheer en onderhoud van de systemen.

Over Lens


Lens is al 10 jaar dé full-service zonpartner voor woningcorporaties. Van ontwikkeling en realisatie tot beheer, geheel zorgeloos. U vindt de zonnedaken van Lens in heel Nederland, voor de zakelijke en residentiële markt. Lens biedt oplossingen voor elk dak onder één dak volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.