Terug naar alle artikelen

TBV Wonen

Zonnepanelen woningbouw

Lens start samenwerking met TBV Wonen: zonnepanelen voor eengezinswoningen.


Lens heeft een samenwerkingsverband gesloten met woningcorporatie TBV Wonen voor het verduurzamen van haar eengezinswoningen.
Hiermee helpt Lens met het realiseren van een zo duurzaam mogelijke toekomst voor de huurwoningen van TBV wonen.

Het doel van TBV Wonen is huurders van de daarvoor geschikte woningen de komende jaren een aanbieding te doen voor zonnepanelen. Dit jaar zullen zonnepanelen worden geplaatst op 350 eengezinswoningen, daarna volgt verdere uitrol. Zodoende werkt TBV
Wonen aan haar duurzaamheidsambities, én aan het verlagen van de woonlasten van bewoners.

Als complete zonpartner zal Lens het gehele zonnestroomproject ontwikkelen, begeleiden, installeren en beheren voor TBV Wonen. Tevens neemt Lens de huurderswerving en –communicatie uit handen en worden de zonnesystemen door Lens gemonitord. Vanaf werving tot en met beheer stelt Lens de huurder van TBV Wonen centraal. 

“Bewoners beoordelen ons gemiddeld met een 9 en daar zijn we trots op!”
Rinske Dijkstra | Communicatiemanager Lens

Over TBV Wonen


TBV Wonen is een Tilburgse woningcorporatie met een bezit van zo’n 8000 verhuurbare eenheden. Het aanbieden van betaalbare en kwalitatief goede woningen is hun kerntaak. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar ouderen, gehandicapten en anderen die zorg en aandacht vragen. Leefbaarheid, veiligheid, zorg en welzijn staan daarbij voorop.

Over Lens


Lens is al 10 jaar dé full-service zonpartner. Van ontwikkeling en realisatie tot beheer, geheel zorgeloos. U vindt de zonnedaken van Lens in heel Nederland, voor de zakelijke en residentiële markt. Lens biedt oplossingen voor elk dak onder één dak volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.