In Nederland worden zonnepanelen steeds populairder. Helaas vinden de opwek van zonnestroom en energieverbruik niet gelijktijdig plaats. Overdag moet de overtollig geproduceerde zonnestroom teruggevoed worden in het net. Hierdoor kan het elektriciteitsnet op den duur overbelast raken. Bovendien is de hoogte van de financiële vergoeding voor deze teruggevoedde zonnestroom in de toekomst niet zeker door de politieke instabiliteit.

LENS is samen met partners twee pilotprojecten gestart om de opwek door zonnestroom en het verbruik beter op elkaar af te stemmen. We onderzoeken hoe we de teruglevering van zonnestroom naar het net kunnen minimaliseren en flexibiliteit aan ons systeem kunnen toevoegen. Zo creëren we zonnestroom systemen die op technisch en financieel gebied klaar zijn voor een fossiel-vrije toekomst. Hieronder leest u wat deze pilotprojecten inhouden. U kunt natuurlijk ook altijd direct contact met ons opnemen.

Probleem

Opwek van zonnestroom en verbruik vinden niet tegelijk plaats. Hierdoor moet een groot gedeelte van de energie terug in het elektriciteitsnet worden gevoed. In deze pilot minimaliseren we deze teruglevering door bufferen en timeshiften.

_

_

Bufferen

Bij bufferen wordt energie opgeslagen voor later gebruik. Dit kan met een batterij, maar ook door bijvoorbeeld een warmtepomp alvast water te laten verwarmen wanneer de zon schijnt.

_

_

Timeshifters

Timeshifters zijn apparaten, die hun verbruik aanpassen aan zonnestroom. Slimme wasmachines kunnen zichzelf bijvoorbeeld automatisch aanzetten wanneer er veel zonnestroom beschikbaar is.

_

_

 

Verloop van de pilot

Meten is weten

In de eerste fase willen we de energiestromen in kaart brengen. Dit doen we door slimme stekkers en een gateway in de participerende huishoudens huis te installeren en uw slimme meter uit te lezen.

 

Reactief verdelen

In fase 2 gaan we reactief sturen. Op basis van de verbruikspatronen van de huishoudens, zullen we de Herman energie laten sturen naar die woningen waar op dat moment het meeste verbruikt wordt. Bovendien wordt er een batterij toegevoegd aan het zonnesysteem.

 

Actief verdelen

In fase 3 wordt het systeem slimmer. Intelligente apparaten zoals warmtepompen en slimme versies van witgoed worden automatisch bestuurd op basis van de beschikbaarheid van zonnestroom en de wensen van de bewoners.

 

 

Voor de pilot hebben we twee locaties geselecteerd:

_Aquaradius

jjjjjjjjjjjjjjjjj

_

Contact

Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met de projectleider: Evert Kuiken

 

 

 

Partners:

benext voor website-01hjvjhvGeneric media

TNO logo

 

In opdracht van:

rvo

Mede mogelijk gemaakt door:

 

Stichting Doen logo