Terug naar alle artikelen

Onbalansmarkt

Een duurzame planeet

Handelen op de energiemarkt

Met de start van het project FLEX RENT, slaat Lens een nieuwe weg in, namelijk de weg naar de onbalansmarkt.

De onbalansmarkt, ook wel de energiebeurs genoemd, is in het leven geroepen omdat de vraag en de productie van energie wisselen. Het kan namelijk gebeuren dat de vraag naar stroom groter is dan dat er beschikbaar is op het elektriciteitsnet. De frequentie van het net gaat dan omlaag en dat heeft gevolgen. Zo gaan klokken bijvoorbeeld langzamer lopen en in het meest extreme geval valt het net uit en zit Europa in het donker.

‘Tennet’, de landelijke netbeerder, houdt in de gaten of de vraag en productie van stroom gelijk loopt. Zodra de vraag van stroom groter is dan het aanbod, zoekt Tennet op de onbalansmarkt naar aanbieders van stroom om te voorkomen dat het net uitvalt. Op deze beurs wilt Lens gaan handelen.

Met behulp van de opslagsystemen (accu’s, boilervaten, elektrische auto’s) kan Lens de opgewekte zonnestroom aanbieden op de onbalansmarkt. Om te weten hoeveel zonnestroom er kan worden aangeboden, is het van belang om een inschatting te maken. Hoeveel wekken de zonnepanelen op? Hoeveel wordt er verbruikt? Wat is de prijs op de onbalansmarkt? Het antwoord op deze vragen bepaalt wat er met de opgewekte stroom wordt gedaan.

Aangezien deze markt nieuw voor ons is, zijn wij de samenwerking aangegaan met ‘EDmij’. Zij ondersteunen ons door, op basis van data-analyse, de beste momenten te kiezen voor het verbruiken of handelen van energie.