Smart Grid

installatie zonnepanelen

In Nederland worden zonnepanelen steeds populairder. Helaas vinden de opwek van zonnestroom en energieverbruik niet gelijktijdig plaats. Overdag moet de overtollig geproduceerde zonnestroom teruggevoed worden in het net. Hierdoor kan het elektriciteitsnet op den duur overbelast raken. Bovendien is de hoogte van de financiële vergoeding voor deze teruggevoedde zonnestroom in de toekomst niet zeker door de politieke instabiliteit.

Lens is samen met partners twee pilotprojecten gestart om de opwek door zonnestroom en het verbruik beter op elkaar af te stemmen. We onderzoeken hoe we de teruglevering van zonnestroom naar het net kunnen minimaliseren en flexibiliteit aan ons systeem kunnen toevoegen. Zo creëren we zonnestroom systemen die op technisch en financieel gebied klaar zijn voor een fossiel-vrije toekomst. Hieronder leest u wat deze pilotprojecten inhouden. U kunt natuurlijk ook altijd direct contact met ons opnemen.

Lens; uw zonpartner voor duurzame impact

De zonnespecialist

Sinds 2012 expert in alle zon-op-dak projecten. We denken graag met u mee.

Bewoners centraal

Effectieve huurderswerving- en communicatie garanderen een hoge participatiegraad.

Maatwerk oplossingen

Grondige analyse vooraf, inclusief draagconstructie, verzekerbaarheid en netcapaciteit.

Kwaliteit & efficiëntie

Eigen engineers en lokale samenwerking waarborgen oplevering binnen strikte planning.