Terug naar alle artikelen

TKI

Doornemen energieverbruik

Fysieke stroomsturing van vraag & aanbod

Met Herman de zonnestroomverdeler heeft Lens een slim product ontwikkeld waarmee de zonnestroom verdeeld kan worden over verschillende woningen. De Herman business case draait voor een groot deel op salderen. Wanneer de salderingsregeling verdwijnt, heeft de Herman minder voordeel. De huurder krijgt dan namelijk minder geld voor de stroom die terug wordt geleverd naar het net. Hoe kunnen we de Herman dan relevant houden?

Fase 1: Meten

TKI

Om deze vraag te beantwoorden is in 2014 het project TKI gestart, staat voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie. Het project is opgezet in drie fasen. In de eerste fase wordt er gemeten wat de opwek is en wat er in de woning wordt verbruikt. Tegelijkertijd is het van belang om te weten hoeveel van de zonnestroom er direct kan worden verbruikt en hoeveel er wordt teruggeleverd. Dit hangt af van bijvoorbeeld het aantal apparaten er aanstaan. Om dit te kunnen meten is er B-Next apparatuur in de woning geplaatst. Het verbruik van de wasmachine, vaatwasser koelkast en ook de slimme meter worden hiermee uitgelezen.

Fase 2: Aansturen

De volgende stap, in het minimaliseren van het salderen, vindt plaats in fase twee. In deze fase wordt de woning ingeschakeld die op dat moment het hoogste energieverbruik heeft. Om dat te kunnen doen, moet de Herman niet alleen kunnen uitlezen welke woning er achterloopt in de verdeling, maar ook moet hij real time kunnen inzien welke woning er op dat moment het meest verbruikt. Deze woning wordt dan ingeschakeld. Het voorspellen van het verbruik en de opwek van zonnestroom voor de aankomende uren is hierbij tevens van belang.

TKI

Het toepassen van deze uitkomsten in de praktijk  is behoorlijk gecompliceerd. Zo kan het natuurlijk voorkomen dat de was klaar is met draaien, terwijl de zon nog volop schijnt en er dus veel opwek is. Ook kan een woning worden ingeschakeld waarbij het verbruik van heel hoog naar heel laag gaat, omdat de bewoners het huis verlaten. Daarnaast verbruikt de omvormer tijdens het schakelen tussen de woningen zelf ook veel stroom en levert de omvormer geen stroom wanneer hij aan het schakelen is.

Fase 3: Beïnvloeden

Het verbruik beïnvloeden in de woning, zoals gepland stond in fase drie, is helaas niet bereikt. Het project bleek te veelomvattend om het binnen de gestelde tijd af te ronden. Een aantal factoren bleken hierbij meer tijdrovend dan van te voren gedacht. Zo moest er nieuwe hard- en software worden ontwikkeld, bleek de techniek van de huidige apparatuur onderontwikkeld en heeft het vinden van een pilotlocatie lang op zich laten wachten.

Is het project hierom mislukt? Nee. Gedurende het project zijn er namelijk nieuwe inzichten ontstaan, over wat er wél mogelijk is. Op basis van deze conclusies is het vervolg project gestart: TSE Flex Rent. Dit project zal in 2020 een aantal metingen van het TKI project in uitvoering brengen. Lees er hier meer over.

Samenwerking

Lens is in dit project de samenwerking aangegaan met ‘SEAC’, een onderzoekscentrum gericht op systemen en toepassingen van zonne-energie. ‘B-Next’ heeft de woningen voorzien van apparatuur om het verbruik te kunnen meten. ‘Generic Media’ voorziet ons van de internet technologie om zo de Herman nóg slimmer te maken.

Benieuwd naar het volledige verslag? Lees er hier meer over.