Terug naar alle artikelen

Waarom woningcorporaties nu al moeten nadenken over laadpalen

Duurzame stroom voor auto's

Een groot deel van de woningcorporaties houdt zich nog niet bezig met laadpalen voor sociale huurders. Veel bestuurders vinden het lastig beleid te maken voor iets waar nog nauwelijks vraag naar is. Toch is de verwachting van experts dat deze vraag snel zal toenemen. Het Ministerie van Economische Zaken en Aedes onderzochten reeds de gevolgen voor woningcorporaties. Lens kijkt o.a. naar de gevolgen van deze stijgende energievraag; hoe kunnen woningcorporaties hierop inspelen als het gaat om het opwekken van duurzame energie?

De cijfers


In opdracht van RVO en 23 woningcorporaties is door bureau Huur & Energie Consult onderzoek gedaan naar laadpalen in de sociale huursector en hoe hierop in te spelen. De verwachting is dat in 2030 zo’n 15% van de huurders elektrisch zal rijden. Het komende decennium zal de behoefte aan laadplekken in de straat toenemen.

Advies aan woningcorporaties


Laadpunten vallen zogezegd binnen het reguliere takenpakket van woningcorporaties, omdat het zaken betreft die bij de woning horen. Bovengenoemd onderzoek leidt tot diverse aanbevelingen voor woningcorporaties die Lens onderschrijft, zoals o.a. de tip om al te beginnen met slim investeren in laadpalen bij nieuwbouw, renovatie en op andere natuurlijke momenten. Ook worden pilots aanbevolen voor met name appartementencomplexen, waar het de meest gangbare oplossing is om de laadpalen aan te sluiten op de collectieve voorzieningen (CVZ meter) van het gebouw. Het ligt voor de hand om zonnepanelen toe te voegen voor de duurzame opwek van de stijgende energievraag.

Verbruik laadpalen


Het gemiddelde verbruik van een laadpaal is 4.000 kWh per jaar*. Zowel het aantal elektrische auto’s, als de laadcapaciteit van de auto’s én de snelheid waarmee geladen wordt nemen toe, waardoor het gemiddelde verbruik ook toe zal nemen. Aangenomen wordt dat het verbruik over een jaar of twee zo’n 5000 tot 6000 kWh zal zijn. Voor een klein appartementencomplex zullen in de nabije toekomst zeker twee laadpalen nodig zijn.

* Onderzoek van laadpalen exploitant EVnetNL

Trendbreuk: toenemend energieverbruik voor gebouwen in de sociale huur


Anders dan voorgaande jaren waarin toepassing van energiezuinige liften en LED verlichting zorgden voor een daling van het collectieve verbruik, zal de energievraag door laadpalen juist toenemen. Twee laadpalen voor een klein appartementencomplex zorgen immers voor een toename van de energievraag met zo’n 12.000 kWh per jaar. Voor de duurzame opwek voor deze twee laadpalen zijn zo’n 36 zonnepanelen nodig.

Lens adviseert hier nu al rekening mee te houden bij de ontwerpkeuze van een PV-systeem. Het later bijplaatsen van zonnepanelen of het aanpassen van CVZ meters werkt vertragend en is bovendien duurder. Door niet alleen te kijken naar het huidige verbruik maar met name ook naar het toekomstig verbruik, streven wij samen met onze klanten naar de meest duurzame businesscase en een no regret zonnepanelen systeem.