Terug naar alle artikelen

De (on)verzekerbaarheid van PV-systemen

verduurzamen

Door: Floris Meijer, Accountmanager Zakelijke Markt 

Het aantal zonnestroominstallaties groeit, maar de eisen van verzekeraars spelen meer en meer een rol bij het de ontwikkelen van zon-op-dakprojecten. Er ontstaat een duidelijk onderscheid tussen gevestigde partijen die aan de kwaliteitseisen kunnen voldoen en nieuwkomers die een gokje wagen op de markt, maar minder geven om de kwaliteit. Er zijn ook andere aandachtspunten. Zo zullen de stichtingskosten toenemen en bij de lopende kosten periodieke controles meegenomen moeten worden omdat de verzekeringsvereisten strenger worden. Dit terwijl de SDE-subsidiebedragen dalen. Het gevolg is dat PV-systemen minder interessant worden als investering.

Scope 12
De Scope 12-eisen die gesteld worden bij het realiseren van PV-installaties zijn nu nog niet verplicht. De verwachting is echter dat de commerciële PV-projecten op korte termijn een Scope 12-inspectie moeten ondergaan. De SCIOS Scope 12 is de nieuwe inspectieregeling voor zonnestroominstallaties en werd in 2019 ontworpen door het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar en een aantal inspectiebedrijven. Scope 12 is al wel beschikbaar maar dus nog niet vereist, met name omdat er op dit moment nog onvoldoende inspecteurs zijn die voldoen aan de Scope 12-vereisten. Verwacht wordt dat op korte termijn de verzekeraars Scope 12-inspecties verplicht gaan stellen voor de verzekering van het pand. Dit is een ontwikkeling die ook door installateurs op de voet wordt gevolgd. Een aantal Lens-medewerkers hebben de trainingen gevolgd en Lens wil in de komende periode geaccrediteerd worden.

Verzekerbaarheid
De normen worden strenger en niet alleen verwacht vanuit de markt, maar ook voorgeschreven door de verzekeraars. Echter, het gaat nog een stap verder. Verzekeraars zien risico’s omtrent PV-installaties zoals storm- en brandschade. Constateerden we eerder al dat de kwaliteitseisen omhoog gaan en daarmee de projectkosten, zien we nu dat de premies zullen stijgen in de komende periode. Sommige ontwikkelaars geven aan dat door deze kostenstijging van verzekeringspremies PV-systemen minder interessant worden voor hun klanten. Een voorbeeld uit de praktijk: bij een groot pand met 1 hectare dakoppervlak waren de kosten van het zonnesysteem rond een half miljoen euro. De verzekeringspremie was in 2018 ongeveer 1.250 euro. In 2019 was deze verdubbeld naar 2.500 euro. Deze ontwikkeling kan op termijn de energietransitie in gevaar brengen, aangezien de groei in het aantal geplaatst PV-panelen af kan vlakken.

Er klinken zelfs signalen in de markt dat bepaalde verzekeraars geen PV-installaties op daken meer toestaan en een non-acceptatie afgeven. Als er toestemming wordt gegeven moet periodiek een strenge keuring plaatsvinden en worden aanvullende eisen gesteld, zoals aan te gebruiken isolatiemateriaal in het dak.

Spookbeelden
De zorgen van de verzekeraars zijn deels begrijpelijk. De relatief nieuwe PV-markt heeft in de afgelopen jaren een zeer snelle groei laten zien met ook veel onervaren nieuwelingen op de markt. Het heeft ontbroken aan goede standaarden en er is geen inspectiepraktijk. Er zijn helaas ook systemen gebouwd van onvoldoende kwaliteit die bij inspectie zelfs onveilig blijken. Niet zelden speelt echter beeldvorming over vermeende problemen met systemen (brandgevaar, constructieproblemen) een rol en zonder houvast komt het dan tot non-acceptatie. Maar de gevallen die dat beeld veroorzaken kennen geen (causaal) verband tussen de PV-installatie en de oorzaak van de incidenten. Neem het instorten van het dak van het AZ-stadion in 2019 waar het PV-systeem niet de oorzaak was, de problemen rond de verzekering van het Thialf Stadion in Heerenveen in 2020 waar de PV-installatie toch verzekerbaar lijkt, en het ‘glas’ in het weiland na een brand in Moerbeek in 2020 wat geen glas maar folie van PV-panelen bleek en dus makkelijk op te ruimen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe werkelijkheid en perceptie niet altijd overeenkomen. Ook de particuliere PV-markt heeft last van de vervormde perceptie als gevolg van deze ‘PV-incidenten’. Gedoe met zonnepanelen schrikt consumenten af om met PV-systemen aan de slag te gaan.

Juiste tempo
Het is belangrijk dat het Verbond van Verzekeraars in gesprek blijft met de installatiebranche voor de ontwikkeling van geschikte eenduidige richtlijnen. In gesprek gaan met de verzekeraar van het pand waarop geïnstalleerd gaat worden is dan de enige manier om problemen verderop in het traject te voorkomen maar voor installateurs en ontwikkelaars is het niet eenvoudig om inzichtelijk te krijgen welke kwaliteits- en veiligheidseisen er gelden voor welk project en op welk moment. Verzekeraars lopen feitelijk een stap voor op de PV-markt waardoor het risico bestaat dat de installateur achter de feiten aan gaat lopen als de nieuwe normen niet tijdig of onduidelijk worden gecommuniceerd. De verzekeringsvereisten die worden gesteld zijn begrijpelijk en ook nodig, maar moeten wel op het juiste tempo worden ontwikkeld, en in overleg met de sector. Nieuwe en telkens andere verzekeringseisen werken vertragend en schrikken de eigenaren van de daken af. Daarmee vertraagt de energietransitie en dat is vooral onnodig. De normen zijn er, maar worden niet algemeen voorgeschreven waardoor niet iedereen weer waar hij aan toe is.

Oproep aan verzekeraars
Zon-op-dak-projecten zijn belangrijk voor de duurzame doelstellingen die Nederland heeft geformuleerd. Het is onwenselijk als normering uitblijft en daardoor verzekeringsproblemen ontstaan. Dat brengt de energietransitie in gevaar want waar we nu op afsturen is dat PV-systemen onrendabel worden door de dalende subsidiebedragen en de stijgende lasten als gevolg van de eisen van verzekeraars. Laten we de normen die geformuleerd zijn doorvoeren, dat is onze oproep aan het Verbond van Verzekeraars.

OVER Lens
Lens Energie ontwerpt, bouwt en exploiteert PV-systemen voor de zakelijke markt en werkt vooral voor verhuurders, vastgoedpartijen en PV-ontwikkelaars. Gespecialiseerd in alle zon-op-dak systemen. Uiteraard worden alle zonnecentrales veilig en op de juiste wijze geplaatst binnen de geldende veiligheids- en kwaliteitseisen. Zo is Lens Energie VCA gecertificeerd en hebben de projectmanagers het VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden-diploma (VOL) op zak. Uiteraard werkt Lens Energie volgens de NEN-normen en heeft eind 2020 positief advies gekregen op de aanvraag voor de ISO 9001 accreditatie. De PV-systemen worden conform alle verzekeringseisen geïnstalleerd en opgeleverd.