Terug naar alle artikelen

Lens en woningstichting Ons Doel gaan langdurige samenwerking aan

Zonnespecialist Lens gaat woningstichting Ons Doel helpen met het behalen van haar duurzaamheidsambitie; CO2-neutraal in 2050. Mooie bijkomstigheid hierbij zijn de lagere woonlasten voor huurders.

PERSBERICHT

Amsterdam, 12 augustus 2021, zonnespecialist Lens gaat woningstichting Ons Doel helpen met het behalen van haar duurzaamheidsambitie; CO2-neutraal in 2050. Mooie bijkomstigheid hierbij zijn de lagere woonlasten voor huurders. Ons Doel realiseert dit door de komende vijf jaar met Lens samen actief aan de slag te gaan met het plaatsen van zonnepanelen. Na een succesvolle pilot, zijn de eerste projecten op de Lorentzkade en Beijerincklaan in Leiden inmiddels opgeleverd. Met de komende projecten erbij worden er bij elkaar meer dan 1700 panelen geplaatst. Deze panelen samen zorgen voor in totaal zo’n 550.000 kWh per jaar. Dit levert een C02-besparing op van 124 ton CO2.

Grote ambities


Één van de ambities uit het ondernemingsplan van Ons Doel is toe te werken naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Een van de manieren waarop Ons Doel daaraan werkt is door in de komende vijf jaar actief aan de slag te gaan met het plaatsen van zonnepanelen. Groene energie is goed voor het milieu én voor de huurders van Ons Doel. Uitgangspunt voor het aanbod is namelijk een besparing voor huurders. Huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit.

 “Ons Doel heeft als motto ‘met elkaar voor elkaar’, we geloven in de kracht van samenwerking. Lens heeft uitgebreide ervaring met het helpen van woningcorporaties in het verduurzamen van hun woningen. Samen met onze huurdersorganisatie HOOD kozen we na een selectieprocedure, voor Lens als partner om onze doelen te bereiken.” 

Marco Veenstra | Vastgoedregisseur Ons Doel

Pilot project


In juni 2020 is Ons Doel gestart met een pilot project waarbij naast zonnepanelen op de flats voor de algemene voorzieningen, ook alle bewoners van de eengezinswoningen in de wijk Zuidhoven in Leiden als eerste een aanbod kregen voor zonnepanelen. Iedere deelnemende eengezinswoning in het pilotproject werd voorzien van zes zonnepanelen. De opgewekte zonne-energie wordt direct voor de eigen woning gebruikt en de huurder betaalt daarvoor een vast bedrag via de servicekosten. 

”Ik vind het belangrijk om in een duurzame woning te wonen. Onze huizen zijn eerder al goed geïsoleerd, maar het is fijn dat Ons Doel nu ook zonnepanelen aanbiedt. Ik bespaar hierdoor op mijn woonlasten én draag bij aan een betere wereld. Ik was de eerste bewoner in het pilotproject die de zonnepanelen kreeg. Ik deel mijn kennis en enthousiasme actief met medebewoners en heb al verschillende buren kunnen overtuigen om ook mee te doen.”

Leo van Haasteren | bewoner Complex Zuidhoven in Leiden.

De succesvolle afronding van de pilot is ook het startpunt geweest van een langdurige samenwerking tussen Lens en Woningstichting Ons Doel.

Complete ontzorging


Lens begeleidt de zonnestroom projecten vanaf de ontwikkeling tot installatie en oplevering inclusief monitoring van de resultaten. Ook verzorgt Lens de werving en huurderscommunicatie. Na oplevering worden de opbrengsten bijgehouden in het Lens monitoringsplatform waar bewoners ook een inlog voor krijgen. Tegenvallende opbrengsten worden automatisch gesignaleerd, geanalyseerd en opgelost door het Lens beheerteam.

Over Lens


Lens ontwikkelt, realiseert en beheert zonnedaken sinds 2012 door heel Nederland. Dit doen we met een langetermijnvisie omdat wij geloven in duurzaam, zorgeloos rendement. Voor elke business case geldt immers: duurzaamheid duurt het langst.

Over Ons Doel


Ons Doel is een woningcorporatie met circa 2.500 woningen. Duurzaamheid is een van de zes ambities waar Ons Doel als organisatie de komende vijf jaar heel veel doelen wil bereiken. Er wordt tempo gehouden in het verduurzamen van woningen. Streven is een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050 waarbij de betaalbaarheid voor huurders voorop blijft staan. Het plaatsen van zonnepanelen is een van de dingen die Ons Doel doet om dat te bereiken.