Terug naar alle artikelen

Scope 12: inspecties voor zonnepanelen

Steeds meer verzekeraars stellen een scope 12-keuring verplicht bij het laten installeren van een zonnestroominstallatie: veiligheid staat immers voorop. Maar waar moet u rekening mee houden? Hierbij de belangrijkste zaken op een rij.

Wat is Stichting SCIOS?


Deze naam staat voor de ‘certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties’, een hele mond vol. De naam scope 12 is gebaseerd op het systeem dat de Stichting SCIOS hanteert. Ieder deelgebied waarop SCIOS-toezicht houdt, wordt ‘scope’ genoemd. Inspecties voor zonnepanelen zijn nummer twaalf in de reeks, daarom wordt deze inspectie ‘scope 12’ genoemd.

Het doel van een scope 12-inspectie


Niet ieder installatiebedrijf van zonnestroominstallaties hanteert dezelfde kwaliteitseisen, daarom is het van belang dat de toestand van installaties door een onafhankelijke partij wordt getoetst. Deze inspectie heet scope 12 en is onderdeel van DEM (Deelregeling Elektrisch Materieel), een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar en inspectiebedrijven (vanuit de brancheorganisaties iKeur en Techniek Nederland). 

Bij een scope 12-inspectie wordt uw zonnestroominstallatie gecontroleerd op een aantal punten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • controle van de tekeningen en documenten; 
  • controle of het elektrisch materieel in overeenstemming is met de installatie-eisen;
  • een visuele inspectie, metingen van stroom, spanning en weerstand en desgewenst een thermografisch onderzoek.

De scope 12-inspectie bestaat uit twee delen


De scope 12 inspectie kent een onderscheid in een eerste inspectie (EBI) en een periodieke vervolg inspecties (PI). De EBI is een eenmalige en uitgebreide inspectie die bestaat uit controle van het ontwerp en de documentatie, een visuele controle op locatie, metingen en een rapportage van bevindingen. Tijdens de PI beoordeelt de inspecteur vooral de staat van de installatie en toetst of alles nog veilig is en goed werkt.

Wie voert de scope 12-inspectie uit?


Alleen inspectiebedrijven met een geldig SCIOS-certificaat, dat is uitgegeven door een van de geaccrediteerde Certificatie-instellingen (CI’s), mogen de inspectie uitvoeren. Alleen gediplomeerde inspecteurs binnen bedrijven met zo’n certificaat zijn bevoegd om de keuring uit te voeren. Elke inspectie moet gemeld worden bij SCIOS, vergelijkbaar met de procedure rondom de APK van auto’s.

Waar wordt de scope 12-inspectie toegepast?


De inspectie richt zich voornamelijk op grote installaties. Denk bijvoorbeeld aan zonneparken op daken van bedrijven, in weilanden en op het water. Ook bij kleinere installaties, zoals bij woningen, kan de inspectie ingezet worden.

De kosten van scope 12-keuring


De kosten hangen af van het aantal zonnepanelen en omvormers van de te inspecteren installatie. Afgezien van de eventuele kosten van de huur van een hoogwerker en constructieberekeningen, moet u rekening houden met een bedrag dat varieert tussen de € 450,- en € 800,-.

Iedere 3 of 5 jaar een scope 12-inspectie


De stichting SCIOS houdt voor de inspectie een termijn van vijf jaar aan, bij sommige verzekeraars geldt een termijn van drie jaar, tenzij anders afgesproken. Soms is een andere termijn mogelijk.