Terug naar alle artikelen

Verzekerbaarheid dak met zonnepanelen

Verzekerbaarheid zonnepanelen

Heeft u een systeem met zonnepanelen op uw dak liggen? Daar wilt u natuurlijk zo veel mogelijk rendement uit halen, en daarnaast geen zorgen hebben over de kwaliteit van dat systeem, de veiligheid van uw dak en bedrijfspand. Dat snappen wij bij Lens. Wij leveren u altijd een systeem dat optimaal duurzaam rendement oplevert, en dat zo veilig mogelijk is. Zo weet u zeker dat het goed zit met de veiligheid én verzekerbaarheid van uw dak.

Altijd een oplossing op maat 


Lens kan u helpen bij het ontwerpen van een optimaal systeem met een langdurig rendement. We zorgen altijd voor een kwalitatief hoogwaardige installatie en houden rekening met uw unieke situatie. Soms kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om iets minder panelen te plaatsen op uw dak, of om uw omvormer iets in vermogen terug te regelen. Zo voldoet uw zonnesysteem altijd aan de eisen en normen van verzekeraars. En dit is belangrijk. De situatie bij Thialf in Heerenveen is hier een goed voorbeeld van. Verzekeraars zagen daar te veel veiligheidsrisico’s en durfden hun vingers niet te branden aan het complex. Thialf was genoodzaakt om de zonnepanelen uit te schakelen om verzekerd te blijven. Deze financiële tegenvaller wordt niet vergoed door verzekeraars.

Installatie volgens scope 12-richtlijnen en periodieke inspectie 


Bij Lens zorgen we er voor dat we altijd voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Niet alleen tijdens de installatie, maar ook daarna. Door monitoring op afstand kunnen we risico’s verder beperken, en de veiligheid verhogen. We maken bijvoorbeeld gebruik van de nieuwste apparatuur om onverwachte warmte in de bekabeling te detecteren. Daarnaast voeren we regelmatig een periodieke inspectie (PI) uit. Tijdens een PI kunnen zaken aan het licht komen die via standaard monitoring niet te zien zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fysieke veroudering van componenten en de invloed van de omgeving op het systeem op het dak. Door deze aanpak kunnen wij altijd tijdig ingrijpen, risico’s beperken en opbrengst maximaliseren.

Minimalisering van brandgevaar 


Door het toenemende aantal zonnepanelen, neemt ook het aantal gevallen van brand met zonnepanelen toe. Dit soort branden is lastig te blussen, omdat de panelen op hoogte liggen. Daarnaast is er ook sprake van elektrocutiegevaar. Door de grote impact van deze branden is hier steeds meer aandacht voor. Niet alleen bij verzekeraars, maar ook bij Lens. Brancheorganisatie Holland Solar doet samen met de brandweer veel onderzoek naar de oorzaak van branden, en manieren om dit te voorkomen. Deze kennis vertalen wij direct naar onze aanpak, diensten en producten, waardoor we brandgevaar weten te minimaliseren.

Ontwikkeling verzekeringseisen 


De geldende normen en voorschriften voor zonnepanelen zijn door SCIOS – in samenwerking met de verzekeraars en zonnepanelensector – gemaakt. Deze normen en voorschriften zijn samengevat in scope 12. Door de groei in het aantal zonnepanelen, en de mogelijke risico’s die bij zonnepanelen komen kijken, worden de eisen van verzekeraars steeds strikter. Steeds vaker hebben verzekeraars bovenop de Scope 12-richtlijnen nog aanvullende eisen. Bijvoorbeeld als de impact van een brand groot is, zoals bij koel- en vrieshallen. Of als er brandbare materialen op het dak gebruikt zijn, zoals piepschuim (EPS).

Het stellen van deze aanvullende eisen zou niet nodig moeten zijn. De opgestelde eisen in scope 12 zijn immers al gericht op het minimaliseren van risico’s. Wel moeten deze eisen continu herzien worden, aangezien de techniek zich nog steeds in snel tempo innoveert. Systemen die aan deze eisen voldoen en tijdens de EBI worden goedgekeurd, zijn per definitie kwalitatief van hoog niveau en gelegd door een partij met kennis van zaken. Dit zou voor verzekeraars voldoende moeten zijn. Mochten verzekeraars aanvullende eisen stellen voor uw project, dan gaan wij graag om de tafel zitten met uw verzekeraar om te garanderen dat we aan alle eisen voldoen. 

Lens blijft innoveren


De wereld van zonnesystemen is nog relatief jong en volop in ontwikkeling. Door steeds meer ervaring en kennis worden onze diensten en de producten die we gebruiken nog veiliger en beter. Een mooi voorbeeld hiervan is de detectie van vlambogen om brandgevaar te voorkomen. We willen best practices zo snel mogelijk implementeren. Daarom bespreken we bevindingen op het dak direct met de installateurs, en bij voorkeur met de monteurs zelf. Dan kunnen we nieuwe kennis direct toepassen. En als we mogelijkheid tot verbeteringen zien, laten we dit direct weten aan de fabrikant van de producten die we gebruiken. Als uw zonnesysteem aangelegd is door Lens, heeft u gegarandeerd een kwalitatief sterk systeem dat voldoet aan alle veiligheidseisen.

Wilt u meer weten over de verzekerbaarheid van zonnesystemen op uw daken? We vertellen u er graag meer over!